Privacy Policy

Registerupprätthållare

On the Edge Ab
FO-nummer: 3303783-8
Adress: Hultvägen 56

65630 Karperö

Kontaktperson för registerärenden
Trevor Collier
044 2001981
info@ontheedge.fi

Registrets namn
On the Edge Ab register

Syftet med personuppgifter
Vi samlar in, sparar och behandlar personuppgifter på ett lagenligt sätt. Huvudsyftet med personuppgifterna är att kunna erbjuda tjänster, uppfylla avtal, marknadsföring, uppföljning av hur tjänsterna används och för att kunna uppfylla lagstadgade krav.

Registrets informationsinnehåll
I registret kan behandlas följande information:

  • För- och efternamn
  • Kontaktuppgifter
  • Språk

Regelbunda informationskällor
Vi samlar i huvudsak in personuppgifter från kunder själva i samband med att de använder våra tjänster och webbplats, till exempel genom att de fyller i elektroniska blanketter eller beställer vårt nyhetsbrev.

Skydd av registret
Informationen i registret är skyddad med allmänt accepterade tekniska verktyg. Endast den enskilda registerupprätthållaren, och dess personal, som på dennes uppdrag fått tillstånd har tillgång till uppgifterna i registret.

Kontrollerings-, förbud- och ändringsrätt
Kontrollering av uppgifterna och uppdatering sker genom att ta kontakt med vår kundtjänst info@ontheedge.fi

Cookies
Vi använder så kallade cookies på vår webbplats, så att vi kan erbjuda våra användare den bästa användarupplevelsen. Cookies är korta textfiler som servern sparar på användarens huvudapparat. Cookies ger oss information om hur användarna använder webbplatsen. Vi kan använda informationen i syfte att utveckla våra tjänster och vår webbplats, för att analysera beteende på webbplatsen, för riktad marknadsföring och optimering. Webbanvändaren kan ge tillstånd eller hindra användning av cookies i inställningarna i webbläsaren. De flesta webbläsare tillåter cookies automatiskt. Ta i beaktande att hindrandet av cookies kan påverka, begränsa, användarvänlighet och funktioner på webbplatsen.